Các hình thức thanh toán

1. Thanh toán bằng tiền mặt

2. Thanh toán chuyển khoản

Tài khoản công ty ( khi lấy hoá đơn)
CTK: CONG TY TNHH QC VA DL DAI NAM
STK: 19130356122013
Ngân hàng Techcombank
Chi nhánh Hà Nội
Tài khoản cá nhân
Chủ tài khoản : Phùng Ngọc Hoa
Ngân hàng Techcombank
Chi nhánh Đội Cấn Hà Nội
Số tài khoản: 19020145851019
Chủ tài khoản : Phùng Ngọc Hoa
Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh Sở giao dịch Hà Nội
Số tài khoản: 0011004197529
Chu tai khoan :Phung Ngọc Hoa
Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam .Chi nhánh Bắc Hà Nội
Số tk :1440205468352
chủ tài khoản : Phùng Ngọc Hoa
Ngân hàng Viettinbank
CN: BA ĐÌNH – HA NOI
số tài khoản: 107001043788
Chu tk : PHÙNG NGỌC HOA
Ngan hang ACB Chi nhanh Ha Noi
Stk : 6207479
Ngan hang BIDV Chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản : Phùng Ngọc Hoa
số tài khoản: 126 1000 0883465