Ý nghĩa slogan:

“Mang hạnh phúc đến gia đình bạn”

“Hạnh phúc” là điều ai cũng hướng tới, có hạnh phúc sẽ có tất cả, bạn hạnh phúc bạn sẽ mang hạnh phúc đến gia đình bạn và những người xunh quanh, xã hội sẽ ra sao khi tất cả mọi gia đình đều hạnh phúc.

“Sứ mệnh của chúng tôi”: mang hạnh phúc đến 1 triệu gia đình Việt.